Jenaplanonderwijs

De Verrekijker is een Jenaplanschool. Wij doen er alles aan om elk kind dat te kunnen bieden wat het nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in eigenheid en de beste versie van zichzelf. Wij geloven dat je dit kunt bereiken door samen te leren leven. Ons onderwijs richt zich naast de schoolse kennis en vaardigheden dus ook op de opvoeding.

Wereldoriëntatie vormt het hart van ons onderwijs. Kenmerkend voor onze school zijn de thematische projecten om de wereld om je heen te leren kennen. De wereld ontdek je niet alleen in boeken, maar juist door zelf te ontdekken en te ervaren, zowel binnen als buiten de school. Elk project gaan we erop uit of krijgen we een bezoek op school van een gast(docent). 

We werken met stamgroepen, waarbij kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij elkaar zitten. De kinderen leren omgaan met verschillen. In de stamgroep verandert de positie van kinderen elk jaar. Soms behoort een kind tot de jongste van de klas en soms tot de oudste. Deze dynamiek biedt mogelijkheden om van en met elkaar te leren en voor elkaar te zorgen, net zoals in een gezin en de wereld om ons heen.

Samen praten, samen werken, samen spelen en samen vieren vormen de basis van onze lessen op de Verrekijker, oftewel het ritmisch weekplan. Wij streven ernaar dat er zoveel mogelijk afwisseling plaatsvindt tussen werk en ontspanning:

  • De kring is de basis van waaruit we plannen, praten en presenteren. De plek waar ieder kind zich leert te uiten, te luisteren en een mening te vormen.
  • Tijdens blokperiodes en instructies wordt er (samen) gewerkt aan zelfstandig en betekenisvol leren. Kinderen werken individueel, in tweetallen of in kleine groepjes. Ze leren verantwoordelijk te zijn voor wat ze moeten en willen leren, wanneer ze om hulp vragen en wat je met de kennis kunt doen.
  • Spelen is leren! Door samen te spelen, leren kinderen om rekening met elkaar te houden, te overleggen en samen te beslissen.
  • Door samen te vieren staan we stil bij bijzondere momenten, zoals de introductie van een nieuw project, kerst of verjaardag, of om aan elkaar te laten zien wat we hebben geleerd die week.

Wij werken volgens de twaalf kernkwaliteiten van de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV). Het jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan:

  1. De relatie van het kind met zichzelf
  2. De relatie van het kind met de ander en het andere
  3. De relatie van het kind met de wereld

Uitstroom
Na acht jaar Jenaplanonderwijs voldoet een kind aan de kerndoelen zoals die door het ministerie van onderwijs zijn opgesteld. Uit onderzoek blijkt dat er geen grote verschillen in cognitieve ontwikkeling bij Jenaplan- en niet-Jenaplanleerlingen zichtbaar zijn. Wel blijkt vaak dat Jenaplankinderen op sociaal-emotioneel gebied in positieve zin opvallen. Jenaplankinderen uiten zich makkelijker, zijn creatiever en hebben meer lef als het gaat om presenteren en het meespelen in voorstellingen. Bovendien staat een schoolloopbaan op de Verrekijker voor wereldwijze kinderen, die zich hebben kunnen ontwikkelen in alle ruimte en veiligheid om zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in te stappen!