Jenaplanonderwijsconcept

In 2008 heeft de Nederlandse Jenaplan Vereniging een denktank geformeerd die opdracht heeft gekregen om op zoek te gaan naar de essenties van het Jenaplanconcept in de huidige tijd: Wat onderscheidt Jenaplanscholen van andere (vernieuwings)scholen?
 
Een denktank formuleerde dat relaties de essentie van het Jenaplanonderwijs zijn, te weten: relatie met jezelf, met de ander en het andere en met de wereld om je heen.
Zo kwamen zij tot twaalf kernkwaliteiten, waarvan de denktank vindt dat alle Jenaplanscholen, als zij een erkende Jenaplanschool willen zijn en zich willen onderscheiden van andere (vernieuwings)scholen, deze moeten erkennen, onderschrijven en in de praktijk vormgeven.

De jenaplankernkwaliteiten

 1. Relatie van het kind met zichzelf
  1. Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat  zij zich competent kunnen voelen.
  2. Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.
  3. Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.
  4. Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.
 2. Relatie van het kind met de ander en het andere
  1. Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.
  2. Kinderen leren samen te werken, hulp geven en ontvangen met andere kinderen en daarover te reflecteren.
  3. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.
 3. Relatie van het kind met de wereld
  1. Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties.
  2. Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.
  3. Kinderen passen binnen wereldoriƫntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.
  4. Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.
  5. Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

In de periode 2011-2016 werken jenaplanscholen aan de uitwerking van bovengenoemde jenaplankernkwaliteiten in school-en regioverband.
Scholen, die hiervan werk maken, ontvangen een erkenningsbord van de NJPV.