Medezeggenschapsraad

Sinds de invoering van de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs heeft elke basisschool een Medezeggenschapsraad (MR) bestaande uit ouders en leerkrachten. Via de MR is het voor kinderen, personeel en ouders mogelijk inspraak te kunnen hebben in zaken die zich afspelen in en rondom de school.

De MR overlegt hiervoor met de schoolleiding en geeft advies over belangrijke zaken die te maken hebben met het beleid van de school. In sommige gevallen moet de MR eerst instemmen met de plannen van de schoolleiding voordat deze mogen worden uitgevoerd. Een aantal jaarlijks terugkerende thema’s zijn: financiën, klassenformatie, vakantierooster en vrijwillige ouderbijdrage.

Misschien nog wel belangrijker is dat de MR het recht heeft om met eigen ideeën te komen die de school vooruit kunnen helpen. De schoolleiding moet hier dan verplicht op reageren. Maar waar het vooral om gaat is dat iedereen het recht heeft om van zich te laten horen. Aarzel daarom niet om contact op te nemen met vragen, opmerkingen of eigen inbreng. Bijvoorbeeld via onderstaand email adres.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren wordt de MR op de hoogte gehouden door de schoolleiding. Dit gebeurt meestal tijdens de vergaderingen die ongeveer éénmaal per zes weken worden gehouden. De stichting waar de school onderdeel van uitmaakt heeft ook een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zij voeren soortgelijke taken uit als onze eigen MR, maar dan over zaken die alle scholen van de stichting betreffen.

De leden van de MR zijn:

Team:

Claudia Heil en Marrèt Bruijnooge

Ouders:

Henry Dijs (voorzitter) en Frank Noorda

Emailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.