Visie

Wereldwijze kinderen zien meer!

“De Verrekijker staat voor wereldwijze kinderen die zelfbewust, sociaal en ondernemend de toekomst in stappen.”

Protestant-christelijke Jenaplanschool De Verrekijker in Julianadorp is een school voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waar iedereen zich prettig en welkom voelt. Ons onderwijs kenmerkt zich door de christelijke- en Jenaplanwaarden en het inclusieve denken. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze. Wij stimuleren dat elk kind zich zo breed mogelijk ontwikkelt, maar ook de kans krijgt zijn of haar eigen, unieke talenten te ontdekken en ontplooien. De kinderen leren zorg en respect te hebben voor zichzelf en anderen om zich heen. Met de hulp van de stamgroepleider leren ze verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.