Ouderwerkgroep (OWG)

De ouderwerkgroep (OWG) is een groep enthousiaste ouders die op vrijwillige basis, in samenwerking met de stamgroepleiders, gedurende het schooljaar verschillende feesten en activiteiten coördineert en organiseert. Hieronder vallen: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, schoolfotograaf en eventueel aanvullende activiteiten. De OWG zorgt voor bijvoorbeeld de boodschappen, het versieren van de school en het regelen van hulpouders. Er wordt regelmatig vergadert door de OWG om de feesten en activiteiten in goede banen te leiden. De penningmeester van de OWG beheert tevens de vrijwillige ouderbijdrage waarmee de diverse activiteiten worden gefinancierd.

Voor het schooljaar 2019-2020 is de samenstelling van de OWG als volgt:

Jamilia Hani

Mijke Mars

Esther Groen

Alien Dijs

Marjolijn Polmans (penningmeester)

Marrèt Bruijnooge (adv. lid team)