Ouderwerkgroep (OWG)

Binnen het Jenaplanonderwijs wordt er veel belang gehecht aan de relatie tussen school en thuis. Er wordt veel geïnvesteerd in het contact met de ouders van de kinderen die op onze school zitten. U heeft waarschijnlijk gemerkt dat er op onze school regelmatig ouders rondopen. Dit zijn ouders die helpen bij verschillende activiteiten in school zoals lezen, projecten, en dergelijke. Het is aangetoond dat het voor kinderen prettig is als ouders weten wat er op school gebeurt en daar ook deel van uitmaken. Het is dan ook logisch dat onze schooleen actieve ouderwerkgroep heeft. Het doel van de oude werkgroep is om samen met de leerkrachten activiteiten en feesten te organiseren voor de kinderen en hun familie. De activiteiten die de ouderwerkgroep samen met de leerkrachten organiseert zijn:

 • Sinterklaasfeest
 • kerstfeest
 • Pasen
 • eindejaar activiteiten

Daarnaast biedt de ouderwerkgroep regelmatig ondersteuning bij allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan Sint-Maarten, de musical voor groep acht, versnaperingen bij bijvoorbeeld wandeltochten of sportactiviteiten. U begrijpt dat er zo een heel jaar lang vormgegeven wordt aan de relatie tussen kinderen, ouders en school. De ouder werkgroep bestaat uit een groep van ongeveer zeven ouders en een leerkracht. Zij maken samen de plannen voor de feesten en activiteiten van het schooljaar. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn echter meer ouders nodig. Dit betekent dus dat de ouderwerkgroep en de leerkrachten een beroep op u als ouders doen om de activiteiten mede te doen laten slagen. Als u van organiseren, bedenken en doen houdt schroom dan niet om u aan te melden als lid van de ouder werkgroep. De ouderwerkgroep vergadert ongeveer eens per zes weken. De werkgroep is opgedeeld in verschillende groepjes, welke corresponderen met de verschillende activiteiten van het schooljaar. Dit betekent dat je als deelnemer van de ouderwerkgroep niet alle feesten hoeft te organiseren. De vergaderingen  kenmerken zich door een gezellige sfeer. Deelnemen aan de ouderwerkgroep geeft je als ouder meer informatie over het reilen en zeilen binnen  de school. Voor meer informatie over hoe de ouderwerkgroep werkt kunt u terecht bij ons. De bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de OWG zijn vastgesteld in hetreglement ouderwerkgroep.

Voor het schooljaar 2018/2019 is de samenstelling van de OWG als volgt:

 • Jamila 
 • Eshter 
 • Alien 
 • Hanneke 
 • Mijke
 • Marjolijn  (penningmeester)
 • Marrèt Bruijnooge (vertegenwoordiger namens het team)