Op de stamgroepavond van de Elzen bent u geïnformeerd over de datum van het schoolreisje van de Elzen. Helaas is de datum gewijzigd, wij zullen nu dinsdag 16 oktober 2018 op schoolreis gaan.

We gaan naar de Helderse Vallei, waar de kinderen het programma beestenbende gaan volgen. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.